Корпоративна идентичност на АС Геоинженеринг*

Дизайн на корпоративна фирмена идентичност на АС Геоинженеринг. Създадената от рекламно студио Джи Ди Стайлс корпоративна идентичност е съобразена с вече съществуващото лого на фирмата. Клиентът е инженерингова компания, развиваща дейност в областите на геологията - геоложкото картиране и търсенето на полезни изкопаеми, хидрогеологията, инженерната геология, геодезията (включително и маркшайдерство), геофизиката и сондирането в най-общия смисъл на тези понятия, както и сферата на строителството.

За създаване на по-модерната и изчистена визия е изходено от логото и фирмените цветове – сиво и синьо. Във връзка с дейността на фирмата в дизайна са използвани камъни. Тяхното присъствие е деликатно и ненатрапчиво, за да се отличат логото и името на компанията. По-строгият стил на корпоративната идентичност, продиктуван от областта на действие на фирмата е разчупен от светлите кръгове, олицетворяващи земята.