Корпоративна идентичност на БФБ*

Институция с дългогодишна богата история каквато е Българската Федерация по Баскетбол задължително трябва да има собствена корпоративна линия. Визитки, папки, бланки и грамоти за БФБ направи рекламна агенция Джи Ди Стайлс. Дизайнът е изработен по изискванията на клиента. Ясните начертания в логото на федерацията предполагат корпоративната визия, като негово продължение, да бъде изчистена, без излишни елементи.

Избраният шрифт за текста в рекламните материали е прав. За по-лесно възприемане на отпечатаното, освен фирмените цветове (оранжево и черно), са използвани и техни нюанси. Бланките са класически. Съдържат много информация заради непрекъснатата комуникация с много други федерации и партньори. Текстът е разположен в горната и долната част на листа с цел да се постигне максимална функционалност на бланката.