Корпоративна идентичност 90 години баскетбол в България*

Изработка на юбилейна корпоративна идентичност за БФБ. Фирмени бланки, папки и торбички за БФБ по повод навършването на 90 години от съществуването на баскетбола в България са отпечатаните рекламни материали. Следваната линия е съобразена с клиента и логото на събитието. Използвани са баскетболни топки и елементи от тях с цел подчертаване на спорта, свързан с юбилея.

На бланката те са разположени в горната и долна част, за да не се изгуби нейната функционалност. При папките за фокусиране на вниманието върху логото и използваните детайли е избран бял фон. Подбраните за текста оранжев и черен цвят също се асоциират с баскетбола. В дизайна на юбилейните торбички няма друг текст, освен този към логото, което насочва вниманието към конкретното събитие. Създадената корпоративна идентичност е с по-строго излъчване заради организацията, за която е направена.