Покана и пропуск за срещите на Национален баскетболен отбор мъже*

За специалните гости на всяко спортно мероприятие има покани и пропуски. Джи Ди Стайлс отпечата пропуски и покани за срещите на националния отбор по баскетбол – мъже към БФБ. При изработката е следвана корпоративната линия на баскетболната федерация. Характерните елементи от баскетболни топки заедно с юбилейното лого и това на БФБ са използвани като рамка, насочваща вниманието към текста. Белият фон засилва този ефект. За по-лесно четене и степенуване на информацията са използвани различни големини на шрифта и оцветяване в корпоративните цветове.