Покана 90 години баскетбол в България*

Дизайн, предпечатна подготовка и печат на покани за БФБ. Във връзка с 90-годишния юбилей на баскетбола в България рекламно студио Джи Ди Стайлс изработи покани. Българската Федерация по Баскетбол е клиентът, поръчал поканите. Визията е съобразена със сложността и богатата гама от цветове в логото. С цел постигане на по-изчистена линия е използван нетрадиционен, но отчетлив шрифт в комбинация с прав текст на равен фон. Изборът на бял фон се дължи и на необходимостта той да контрастира с логата на лицето и гърба на фирмената покана.