Уеб сайт на Хегер*

Задачата ни беше да създадем продуктов сайт на производителите на камиони „Хегер“. Ние избрахме да търсим баланса между снимков материал и текст и направихме сайт, който побира и представя с лекота голямо количество информация. (Точно както фургони и камиони „Хегер“ поемат и пренасят стабилно и спокойно големи товари.) Обърнахме специално внимание на снимките – държахме потребителите да могат да разгледат спокойно различните модели и да добият възможно най-пълна представа за съответния камион. Информацията на основните страници е представена в две колони, избрахме съчетание от бяло и светлосиньо за всяка една. Така създадохме усещане за простор и лекота, без да правим компромис с количеството информация.