Пано за изложение на Брава*

Рекламно пано за фирмено изложение на онлайн магазин brava.bg, изработено от Джи Ди стайлс. Информацията върху фирменото пано е аналогична на вече създадената рекламна листовка за Брава. Целта е идентичната визия да насочи клиента към brava и повторяемостта на дизайна да съхрани за по-дълго информацията в паметта му.

Това е основната идея при изграждането на всяка корпоративна линия - лесни за разпознаване елементи, ясна текстова информация и естетически издържана цялостна рекламна визия. Затова при дизайна на рекламното пано за онлайн магазин brava са използвани графичните решения от утвърдения на пазара фирмен стил.