Меню за World News Cafe*

При изработката на меню за World News Cafe са използвани два от основните цветове за печат – ярко синьо и черно. С тяхното съчетаване е постигнат много добър контраст. Основният текст за асортимента от менюто е в по-светли нюанси на синьото.

За по-добра четливост цените и логата са в бяло. Рекламата на спонсорите е представена на отделни страници за постигане на по-силно въздействие. Контрастът на нейните ярки цветове с черния фон допълва този ефект. Единна визия за цялото меню е създадена с присъствието на графичен елемент от логото на всяка страница.