Лого дизайн за Inno Lab*

Inno Lab създава ново усещане за свобода, удобство и лекота. Това е и концепцията за лого дизайна - движение с настроение, свежо излъчване, модерен подход и лично отношение към всеки клиент. 
Знакът заключа в себе си иницалите i и l, вплетени в човешки силует, който се радва на движението. Не просто форми, а послание с усмивка. Не просто заместител на липсващ крайник, а начин да живееш пълноценно.
Идеята продължава в изписването на името inno lab - лично и приятелски, с истинска грижа за клиента и стремеж да получи най-доброто за него. Шрифтът изразява модерната линия на бранда. Нетрадиционното изписване - различната гледна точка към всеки различен казус и стремежът за постигане на сихрон между двете половини на тялото. 
Цветовете дават живот на идеята и завършват цялостното положително излъчване на лого дизайна - движение с финес и настроение, чрез своята наситеност, контраст и дълбочина на нюансите.