Корпоративна идентичност на Део Арт*

Корпоративната идентичност на строително дружество Део-арт се основава на стабилната и модерна линия в логото. Използваните фирмени цветове - ярко червено и светло сиво са умело комбинирани с класическо черно, прав елегантен шрифт и бял фон за добър контраст. В унисон с цялостния имидж на фирмата, създаденият корпоративен стил също има за цел да предаде високия професионализъм, качественото изпълнение и лоялно отношение към всеки клиент.