Презентация на АС Геоинженеринг*

Изработване на индивидуален дизайн за презентация на АС Геоинженеринг. Направената фирмена презентация е съобразена с линията на корпоративната идентичност. Клиентът е компания, занимаваща се с инженерна геология, хидрогеология, екология, строителство, разрушителна дейност и лабораторни анализи. В дизайна на презентацията логото и фирмените цветове са умело комбинирани с текста и снимките.

Белият фон спомага изпъкването на фотографиите и улеснява четенето на фирменото представяне. Изборът на прав светъл отчетлив шрифт е продиктуван от стила на компанията и правилната форма на логото. Акцентите в презентацията са елегантно отбелязани с различна комбинация от характерните за фирмата цветове.