Фотография на лаборатория Ел Би Булгарикум*

„Ел Би Булгарикум“ е производител на млечни продукти. Той разполага със собствена лаборатория, в която се разработват нови рецепти, тестват се стари, прави се анализ на качеството на продуктите, за да може да се налага ефективен контрол върху него.

Клиентът ни потърси, за да направим снимки за брошура на лабораторията. Основното изискване беше да се вижда ясно оборудването и да се покажат работните процеси в лабораторията. Затова и заложихме на снимки в по-общ план на техниката и на моменти от работата на служителите.