Продуктова фотография на Себорал*

Продуктите на Химатех са разнообразни и за нас беше предизвикателство да изработим концепцията, по която да ги заснемем. Искахме да има една линия на представянето им и все пак различните групи продукти да се отличават едни от други. Трябваше да спазим и всички важни за добрата продуктова фотография изисквания. Продуктите са добре осветени, нищо не разсейва вниманието на потребителя от тях, етикетите им се виждат отлично. За всяка секция има по една обобщаваща снимка, която да подсказва какви са продуктите и да внася очарование и атмосфера в доста сухата иначе тема.