Изработка на уеб сайт за фирма Форинвест*

При изработка на уеб сайт за Форинвест екипът на рекламно студио Джи Ди стайлс е използвал едни от най-модерните похвати в съвременния уеб дизайн. 

Вертикално разположените фонове и големите фотографии със специално избран ефект създават добър контраст при изработка на уеб сайт от този тип. Излъчването на корпоративния уеб сайт е по-силно и мащабно, тъй като навигацията може да се скрие и фотографиите да се разгледат в детайли. Това предполага използването на висококачествени изображения при изработка на уеб сайт, но гарантира и положителния ефект от цялостното впечатление на фирмената интернет страница.