Дизайн на CD за АС Геоинженеринг*

Дизайн на фирмено CD за АС Геоинженеринг. При реализиране на проекта е следвана корпоративната линия на фирмата. Клиентът е инженерингова компания, занимаваща се с хидрогеология, инженерна геология, екология, строителство, лабораторни изследвания и други. Фирмата извършва консултации с български учени и специалисти от Българската академия на науките, Минно-геоложкия университет, Софийския университет, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Дизайнът на диска е съобразен с необходимостта на клиента да има достатъчно място за надписване. Изчистената и строга линия е разчупена с овалните елементи. Белият фон спомага изпъкването на фирменото лого.